میلیون ها آپارتمان در طی 9 ماه در ترکیه فروخته شده است .وزیر مالی و خزانه داری ترکیه ، برات آلبایراک میگوید : از شروع امسال تا انتهای سپتامبر یک میلیون و 2.391 آپارتمان در ترکیه فروخته شده است.

در پست توییتر خود اشاره میکند که 256.283 آپارتمان همراه با کرایه فروخته شده و 746.108 آپارتمان از راه های مختلف دیگر.

وزیر ترکیه میگوید فروش ملک در این چند ماه امسال برابری میکند با کل سال گذشته.

این نکته را نیز متذکر شد که یک میلیون و 30.728 آپارتمان باید در سراسر ترکیه در سال گذشته فروخته میشد که افزایش فروش ملک به خارجیان را در سال اخیر نشان میداد.

تعداد آپارتمان فروخته شده به خارجیان از شروع امسال تا انتهای سپتامبر 24.155 آپارتمان میباشد.
گفتگوی آنلاین با همکاران ما در واتس آپ