مالیات و هزینه های خریدار در ترکیه برخلاف بعضی کشورهای اروپایی مثل اسپانیا فرانسه و انگلیس از قانون اساسی پیروی میکند. ارزش مالیات برای خارجیان مانند افراد ترکیه ای میباشد و به طور کلی شامل موارد زیر میباشد 

خرید ملک و مالیات سند 

ارزش مالیات ثبت و انتقال مالکیت 4٪ از کل قیمت ملک میباشد و یکبار توسط خریدار بعد از تکمیل فرآیند خرید انجام میشود.

پرداخت تنها لیر از طریق دفتر ثبت زمین وقتی که صاحب ملک ملک را انتقال و ثبت نمود در موارد خرید از پروژه های پیش ساخت مالیات بعد از انتقال ملک و اتمام پروژه انجام میشود

ـ مالیات سالیانه 

مالیات سالیانه توسط همه افراد با ملل مختلف پرداخت میشود این مالیات ابتدای هر سال میلادی باید پرداخت شود و به صورت تخمینی 0.2 ٪ از کل ارزش ملک میباشد.

ـ بیمه ملک 

بیمه در مقابل زلزله و بلایای طبیعی به نام DASK به صورت اجباری میباشد و باید تحت شرایط قانونی انجام شود.
بیمه از بایدهای ثبت ملک میباشد که بایستی در هنگام واگذاری سند انجام شود هر سال تمدید میشود و میزان آن بستگی به ارزش ملک دارد.

ـ سود مالیاتی

سود مالیاتی در صورتی که ملک بعد از 5 سال از تاریخ خرید اولیه دوباره فروخته شود 35٪ از مابه تفاوت ارزش فعلی ملک و ارزش آن زمانی که فروخته شده است میباشد.

ـ هزینه های ماهیانه 

هزینه های ماهیانه برای تمیز کردن ساختمان سرویس حیاط و باغ تعمیر و نگهداری وسایل و یا اگر در برج باشید استفاده از امکانات مثل باشگاه ورزشی استخر و غیره میباشد که این پکیج برابر با 3 الی 4 لیر برای هر متر مربع خواهد بود.

ـ دیگر هزینه ها

این هزینه شامل هزینه ثبت آب برق و گاز به نام خریدار میباشد و هرینه هایی که یه صورت ماهیانه برای مصرف آنها میپردازید.
گفتگوی آنلاین با همکاران ما در واتس آپ