دلایل پشت صحنه در تسهیل کردن شرایط اخذ شهروندیروزنامه رسمی ترکیه در روز جمعه اعلام کرد اصلاحیه جدید برای اخذ شهروندی از طریق خرید خانه که همچنین شامل خرید خانه هایی که در حال ساخت هستند نیز میشود.

تحت قانون جدید ، خارجیان میتوانند اقامت دایم ترکیه را بعد از خرید خانه تمام شده و یا خانه های در حال ساخت بگیرند در صورتی که مبلغ خرید برابر با 250 هزار لیر باشد و یا معادل آن ارز کشور های دیگر که توسط دفاتر نوتر تایید شده باشد.

بر طبق آژانس آناتولیا ، خارجیان لازم است ملک را برای 3 سال نگه داشته و از فروش آن خودداری کنند و تعهد بدهند که در این مدت زمان ملک را به نام فرد دیگری نزند.

در 19 سپتامبر ، ترکیه قیمت خرید ملک برای اخذ شهروندی را از یک میلیون دلار به 250 هزار دلار کاهش داد با این هدف که میزان سرمایه گزاران در ترکیه بیشتر شوند .

اکتبر گذشته وزارت داخلی ترکیه اعلام کرد که دفتری برای تسهیل مراحل اخذ شهروندی برای سرمایه گزاران خارجی باز گشایی خواهد شد.

وزیر در این باره گفت این دفتر بایستی اپلیکیشن های درخواستی را مورد بررسی قرار دهد و سرمایه گزاران را حمایت و کار آنها را دنبال کند.

بر طبق گفته وزیر داخلی سلیمان سویلو ، خارجیانی که میخواهند شهروندی ترکیه را داشته باشند بایستی مبلغ 500 هزار دلار پس انداز و یا با خرید ملکی به مبلغ 250 هزار دلار و یا ایجاد شغل برای 50 نفر ترکیه ای این مسیر را طی کنند.

بر طبق روزنامه عرب 21 ، محقق اقتصادی آقای احمد موصباح ، امکانات جدیدی توسط دولت ترکیه برای گارانتی گرفتن شهروندی توسط خرید ملک برای خارجیان در نظر گرفته شده که این میتواند با هدف تشویق سرمایه گزاران برای خرید خانه های پیش ساخت باشد و همچنین بالا بردن تقاضا برای خرید ملک .

دولت شاید متوجه شده باشد که برای اخذ شهروندی خرید خانه کامل اثر ناخوشایندی بر فروش خانه های پیش فروش و در حال ساخت میگذارد.

خرید خانه توسط خارجیان در اکتبر به اوج خودش رسید و افزایش 134.4 ٪ در مقایسه با سال 2017 توسط سازمان آمار ترکیه اعلام شد.

او اضافه کرد : سازمان آمار نشان میدهد 164 هزار ملک در اکتبر فروخته شده است که یک رکورد جدیدی را شکسته است و در مقایسه با پارسال همین تاریخ 19 ٪ افزایش را داشته ایم.

محقق اقتصادی تاکید میکند امکاناتی که توسط دولت ترکیه اعلام شده است ، همراه شده است با پایین آمدن ارزش لیر که خارجیان را ترغیب میکند با داشتن ارزش پول بالاتر ملکی را برای سرمایه گزاری در ترکیه داشته باشند و همچنین اوضاع آرام اجتماعی در این جا یکی دیگر از عوامل افزایش سرمایه گزاری میباشد. 

گفتگوی آنلاین با همکاران ما در واتس آپ