فروش ملک به خارجیان با افزایش 134.4 درصدیدر اکتبر امسال نسبت به سال گذشته 15.1٪ افزایش در فروش ملک به خارجیان را داشتیم.

گزارش سازمان ترکیه در چهارشنبه نشان میدهد تعداد فروش ملک در ترکیه توسط خارجیان 134.4٪ نسبت به سال 2017 افزایش داشته است.

تعداد فروش نیز آمار 79٪ افزایش را نسبت به همین دوره در سال گذشته نشان میدهد.

استانبول به عنوان اولین شهر از لحاظ فروش ملک در لیست قرار دارد که تعداد ملک فروخته شده در استانبول 2.283 و در آنتالیا 1.160 و در بورسا 448 ، در آنکارا 392 و در یالووا به 321 ملک میرسد.

در اکتبر سال گذشته بیشتر عراقیان برای خرید ملک اقدام کردند که برابر بود با 1.439 ملک و بعد از آن ایرانیان با 557 ملک و کویت با 378 ، آلمان با 341 و روسیه با 336 ملک در ابتدای لیست قرار دارند.
گفتگوی آنلاین با همکاران ما در واتس آپ