اخذ تابعیت با خرید ملک ؛ اصلاحات قانون جدیدروزنامه ترکیه اصلاحات جدیدی را بر قانون اخذ تابعیت برای خارجیان که ملکی را خریداری مینمایند منتشر کرد.

بر طبق اصلاحات جدید که در روز جمعه منتشر شد یک خارجی می تواند برای در خواست شهروندی با خرید ملک و یا خانه در حال ساخت اقدام کند .

بر طبق قانون جدید یک خارجی با خرید ملکی به ارزش 250 هزار دلار و یا بالاتر میتواند تابعیت ترکیه را بگیرد .

خارجیان بایستی ملک خریداری شده را برای مدت 3 سال نگه داشته و در این مدت به نام شخص دیگری تغییر سند ندهند.
گفتگوی آنلاین با همکاران ما در واتس آپ