اصلاح قوانین تابعیت برای تشویق سرمایه گزاران خارجیروزنامه رسمی ترکیه در روز چهارشنبه 19 سپتامبر 2018 اصلاحات جدیدی از قوانین برای سرمایه گزاران خارجی انجام داد تا راه های بیشتری را ارایه دهد.

اصلاحات جدید شامل شرایط زیر برای خارجیان میباشد تا به صورت قانونی شهروندی را بگیرند:
  • خرید ملک به ارزش 250 هزار دلار و نفروختن آن برای سه سال به حای یک میلیون دلار
  • داشتن سرمایه ثابت به ارزش 500 هزار دلار
  • استخدام 50 نفر با ملیت ترک 
  • گذاشتن 500 هزار دلار در بانک های ترکیه و نگه داشتن آن برای 3 سال
  • خرید اوراق قرضه به ارزش 500 هزار و یا معادل آن به ارز کشورهای دیگر

دولت ارکیه اعلام کرد سال گذشته شروع به اجازه دادن به خارجیان سرمایه گزار برای اخذ شهروندی کرد . شرایط قبلی به شرح زیر بوده است :
  • خرید ملک به ارزش یک میلیون دلار و نفروختن آن برای 3 سال
  • داشتن سرمایه ثابت حداقل 2 میلیون دلار
  • استخدام حداقل 100 نفر با ملیت ترک 
  • پس انداز 3 میلیون دلار در بانکهای ترکیه و نگه داشتن آن برای 3 سال
گفتگوی آنلاین با همکاران ما در واتس آپ