وضعیت حمل و نقل هوایی ترکیه بعد از فرودگاه جدید استانبول ، آمار و ارقامکشور ترکیه قصد به بازگشایی فرودگاه جدید در تاریخ 29 اکتبر ، روز جمهوریت ترکیه دارد . امکان جابه جایی در حدود 200 میلیون مسافر در 4 فاز انتظار میرود.

این مقاله در روزنامه صباح در ترکیه به چاپ رسیده است و متخصص اقتصاد ، پروفسور کرم آلکین درباره آینده حمل و نقل هوایی ترکیه و نقش بازگشایی فرودگاه جدید و نقش آن در توسعه ترکیه بحث نموده است.

تعداد مردم طبقه متوسط در حال افزایش میباشد و بسیاری از تحقیقات بین المللی نشان میدهند که از 1.7 بیلیون نفر این تعداد به 5.3 بیلیون نفر در سال 2023 خواهد رسید و طبقه مرفه به 300 میلیون که 100 میلیون بیش از تعداد آنها در زمان حال میباشد و تعداد مردم فقیر نیز از 150 میلیون به 450 میلیون افزایش میابد.

این موضوع نشان دهنده این است که تعداد بیشتری از مسافرین سفر هوایی را ترجیح خواهند داد.

حجم مسافران با وضعیت مالی متوسط در ترکیه در 16 سال اخیر در حال افزایش بوده است و این امر برای مسافرین بین المللی نیز صادق است و IATA پیش بینی نموده است که در سال 2036 تعداد مسافرین 4 بیلیون افزایش میابد یعنی از 3.6٪ به رشد 7.8 درصدی خواهد رسید.
 
سایت IATA پیش بینی میکند تعداد مسافرینی که از طریق ترکیه به صورت داخلی و یا پرواز خارجی سفر خواهند داشت به 200 میلیون خواهد رسید و ترکیه وارد لیست 9 نفره از مهمترین کشور ها در صنعت هوایی خواهد شد.

درآمد مالی ترکیه از حمل و نقل هوایی تقریبا در حدود 22.6 بیلیون دلار میباشد که این آمار به 40 بیلیون دلار در سال 2028 و 50 بیلیون دلار در سال 2036 خواهد رسید . همچنین انتظار میرود تعداد مسافرین خارجی و داخلی در سال های 2016 تا 2036 به میزان 120 میلیون مسافر در سال افزایش یابد. تنها این آمار میتواند نشان دهنده علت تصمیم دولت ترکیه برای ساخت فرودگاه جدید باشد.

در طول 2 سال اول تعداد مسافرین ، 120 میلیون نفر در سال انتظار میرود و در فاز چهارم این تعداد به 200 میلیون نفر خواهد رسید و هواپیماها حدود 350 مقصد متفاوت خواهند داشت . 

مقتصدین میگویند اگر دولت ترکیه یک هدف جهانی توریستی برای طبقه متوسط در نظر بگیرد میتواند از جایگاه ششم به سوم در دنیا ارتقا یابد و این تعداد توریست میتواند 50 بیلیون دلار در فاز اول و 100 بیلیون دلار در سال 2030 برای ترکیه داشته باشد.
گفتگوی آنلاین با همکاران ما در واتس آپ