چگونه سرمایه گزاران خارجی میتوانند شهروندی ترکیه را بعد از قوانین جدید کسب کنند؟بعد از تسهیل مسیر توسط رییس جمهور در تاریخ 19 سپتامبر 2018 ، گرفتن شهروندی به وسیله خارجیان بسیار آسان شد. این مسیله میتواند بحث برانگیز باشد برای خارجیان و سرمایه گزاران عرب که نقل مکان به ترکیه داشتند.

سرمایه خارجیان در ترکیه یکی از مسایلی بود که تمرکز مارا از روی سیاست های دولت ترکیه و تصمیم گیری ها باز میدارد.

اما قانون جدید شامل چه موضوعاتی میباشد و چگونه پیاده سازی شده است ؟


سرمایه گزاران خارجی توانایی گرفتن شهروندی ترکیه را بنا بر بند ب و اولین پاراگراف از مقاله 12 و انجام شرایط زیر خواهند داشت : 

  • یک سرمایه گزاری 500 هزار دلاری یا برابر با آن به صورت لیر تحت نظر وزارت علم و صنعت ترکیه.
  • خرید یک ملک به ارزش 250 هزار دلار یا برابربا آن به لیر و نگه داشتن ملک به مدت 3 سال که قابل تایید از وزارت شهرسازی باشد.
  • ایجاد اشتغال برای 50 نفر شهروند ترکیه که توسط وزارت خانواده و جامعه تایید شده باشد.
  • نگه داشتن 500 هزار دلار یا معادل آن در بانک های ترکیه و برداشت نکردن از آن به مدت 3 سال که قابل تایید آژانس قوانین بانک های ترکیه باشد.
  • خرید 500 هزار دلار یا معادل آن اوراق قرضه دولتی که توسط وزارت مالی ترکیه تایید شده باشد.

در حال حاضر بیشترین مدارک شهروندی توسط سرمایه گزاری در بخش خرید ملک بوده است و تنها دلیل آن کاهش مبلغ خرید خانه از یک میلیون دلار به 250 هزار دلار بوده است.

اگرچه نکات زیادی در خرید ملک وجود دارد که بایستی حتما توسط سرمایه گزاران در نظر گرفته شود این قوانین از دسته قوانین بین المللی نمیباشند.

نکته قابل توجه دیگر خرید خانه به مبلغ 250 هزار دلار و یا چندین ملک با مجموع سرمایه 250 هزار دلار میباشد.

تصمیم گیری برای ارزش ملک با چه معادلی از ارزش پول محاسبه میشود ؟


اگرچه این موضوع دارای جزییات تکنیکی زیادی میباشد اما ما میتوانیم به طور کلی این گونه بگوییم که ارزش معادل ملک برطبق تاریخ خرید محاسبه میشود نه برحسب تاریخ قرارداد و یا نوتر.

بر طبق فرمان جدید ، سرمایه گزاری که یک شرکت و یا کارخانه تاسیس نموده نیاز است برای 50 نفر شهروند ترکیه ایجاد اشتغال نماید.

قوانین جدید فرصتی را به سرمایه گزاران میدهد تا اگر شرایط برای اشتغال برای 50 نفر ترکیه ای را ندارند میتوانند حداقل 500 هزار دلاررا به مدت 3 سال در بانک ترکیه پس انداز کنند.

امکاناتی برای سرمایه گزاران خارجی پیشنهاد شده که ممکن است برای آنها شهروندی را به همراه نداشته باشد ولی در آینده نزدیک مزیت هایی را برای آنها به ارمغان خواهد داشت.

وزارت ترکیه به تازگی سرویس سریع و مخصوصی را تحت نام VIP از میان سرویس های مهاجرین و دیگر شهر های بزرگ برای سرمایه گزاران در نظر گرفته است.
گفتگوی آنلاین با همکاران ما در واتس آپ